חללי מערכות ישראל
ת.זשם תאריך לידהתאריך פטירה  
140אבזץ יעקב18/12/193016/12/1950
3000918אהרוני אהרון22/06/194910/07/1973
666626אופיר יפתח28/03/196616/06/1986
5085820גולן ברוך07/11/196117/10/1973
122גינסברג אמנון18/07/193810/09/1959
666611הירש שמואל01/06/192901/06/1948
123